Overzicht disciplines

Hieronder vindt je een overzicht van de disciplines waarin je wedstrijden kan schieten voor de clubcompetitie (tevens voor de verplichte wedstrijddeelname). Wanneer je een andere discipline schiet dan de disciplines die hier genoemd zijn dan wordt de score niet verwerkt!

Je lidnummer is je licentienummer